dodshjelpAktiv dødshjelp – etikk ved livets slutt

I Aktiv dødshjelp: etikk ved livets slutt tar Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri for seg argumentene for og mot å tillate aktiv dødshjelp. Boken gjør den etiske debatten om aktiv dødshjelp klar og forståelig, og presenterer de sterkeste argumentene på begge sider. Forfatterne gjør også rede for hvordan de selv vurderer argumentene. De tar til orde for at aktiv dødshjelp bør bli tillatt og skisserer en modell for hvordan det kan reguleres.

.

forbilledlig nyansert og balansert

– Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, UiO

viktig og lesverdig

– Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita

Gjennom hele boken bestreber forfatterne seg på å vise respekt og være klare, nøkterne og rettferdige i sin fremstilling av argumenter de ikke er enige i. Det er forfriskende, og det er viktig. …  Den er også et lyspunkt for alle som ønsker et bedre debattklima rundt vanskelige etiske spørsmål.

– Amanda Schei, Norsk filosofisk tidsskrift

en kompakt, men grundig og balansert argumentasjon for liberalisering

– Sven Egil Omdal, Stavanger Aftenblad

 

Klikk her for å kjøpe boken.

.


 

essayEssayskriving – kort og klart

Essayskriving – kort og klart er en praktisk lærebok i skriving for studenter. Boken forklarer hvordan du kan gå frem, skritt for skritt, fra du sitter med pensumlitteraturen foran deg til du har skrevet et ferdig akademisk essay. Hvordan formulerer du en god problemstilling og en god hypotese? Hvordan gir du essayet en ryddig struktur? Hvordan redigerer du ditt eget essay? Hvordan får du mest mulig ut av tilbakemeldinger fra andre? Essayskriving – kort og klart forklarer ikke bare hva du bør gjøre, men også hvordan du gjør det.

Imponerende kortfattet og praktisk. Sjelden har så mange hatt mulighet til å lære så mye fra så lite.

– Bent Johan Mosfjell, Bokavisen

Klikk her for å kjøpe boken.