omm-nettI’m a philosopher who works as a professor at Oslo Metropolitan University. 

Most of my research is in ethics. I try to find better ways to think about thorny ethical problems, and to present my findings in academic articles that are accessible to non-specialists.

I lead a research project called What should not be bought and sold? (2017-2021), which is funded by the Norwegian Research Council. I’m a member of the Young Academy of Norway. Here’s my CV.

Outside of academia, I’m a queer parent and an aspiring novelist.
.


.
Recent articles

emergencies-3
Philosophical Studies
judicial - 3
Journal of Ethics & Social Philosophy
unabomber - top 3
Bioethics
individual solutions - 3
Journal of Medical Ethics

.

 

 

 

 

 

 

 

 

..

.

 

 

.
Click to see more articles.. . .   . 
..
Recent public philosophy (in Norwegian)

samtiden - kjonn - passe
Samtiden
samtiden - nyhetsprof - passe
Samtiden
samtiden - skole - passe
Samtiden

 

 

h

 

 

d

rasist - passe
Morgenbladet
korona - passe
Aftenposten
faabarn - passe
Morgenbladet

 

.

 

 

 

 

koronaoppgaver - passe3
Skoleoppgaver
hc - passe
Novelle
grave - passe
Samtiden

 

.

 

 

.

.

.
Click to see more public philosophy.. . .   . 
.


.
Books (in Norwegian)
.

dodshjelp
Klikk for å bestille boken

.
.

Aktiv dødshjelp – etikk ved livets slutt

“forbilledlig nyansert og balansert”
– Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, UiO

“viktig og lesverdig”
– Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita

“Gjennom hele boken bestreber forfatterne seg på å vise respekt og være klare, nøkterne og rettferdige i sin fremstilling av argumenter de ikke er enige i. Det er forfriskende og det er viktig.”
– Amanda Schei, Norsk filosofisk tidsskrift

“En kompakt, men grundig og balansert argumentasjon.”
– Sven Egil Omdal, Stavanger Aftenblad

..

essay
Klikk for å bestille boken

..
.
Essayskriving – kort og klart

“Imponerende kortfattet og praktisk. Sjelden har så mange hatt mulighet til å lære så mye fra så lite.”
– Bent Johan Mosfjell, Bokavisen

Essayskriving – kort og klart er en praktisk lærebok i skriving som er rettet mot studenter.

Boken er lagt opp som en kokebok: Den forklarer hvordan man kan gå frem, skritt for skritt, fra man sitter med pensumlitteraturen foran seg til man har skrevet en ryddig akademisk oppgave der man drøfter en problemstilling.

 

.