Public philosophy

Video

Peter Singer in Oslo (click on image to watch)
Michael Pollan in Oslo (click on image to watch)

Audio

In Norwegian

NRK Debatten om dyreetikk (klikk på bildet for å se)
Folkeopplysningen om kjøttspising (klikk på bildet for å se)
NRK Debatten om aktiv dødshjelp (klikk på bildet for å se)
NRK Debatten om bioteknologi (klikk på bildet for å se)
Trygdekontoret om transhumanisme (klikk på bildet for å se)
Grensene for hva som bør kunne kjøpes og selges (klikk på bildet for å se)
Hedonisme (klikk på bildet for å se)